Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) В коя планина се намират Мелнишките скали? a) Родопи b) Стара планина c) Пирин 2) Искърският пролом се намира в: a) Пирин b) Родопи c) Стара планина 3) Чудните мостове се намират в: a) Родопи b) Витоша c) Пирин 4) Пещерата Духлата се намира в: a) Витоша b) Стара планина c) Пирин 5) Най-дългата пещера у нас е: a) Съева дупка b) Магурата c) Духлата 6) Най-високият водопад в България е: a) Видимското пръскало b) Райското пръскало c) Кадемлийското пръскало 7) В коя планина расте най-старото иглолистно дърво у нас? a) Стара планина b) Рила c) Пирин 8) Най-старото дърво в България е летен космат дъб. То е на възраст повече от a) 1600 години b) 2000 години c) 300 години 9) Най-старото иглолистно дърво у нас е: a) Байкушевата мура b) Косматият дъб c) Старият бряст 10) Чудните мостове са: a) ждрело b) водопад c) скален феномен

Природните забележителности в България

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо