Създаване на по-добри уроци по-бързо
hill - bonus letter l, shop - digraph at the beginning, call - welded sound -all, gashes - suffix es, quit - buddy letter, mocks - suffix s, buff - bonus letter f, with - digraph at the end, ram - welded sound -am, quick - buddy letters and digraph,

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо