Създаване на по-добри уроци по-бързо
Вярно: 2x3=12:2, 3x6=2x9, 30:5=18:3, 2x4=32:4, 42:6=14:2, 4x6 = 3x8, Не е вярно: 35:5=6x5, 4x7 = 3x8, 81:9= 2x8, 56:7=4x9, 2x4=15:3, 30:5=2x4,

Уножение и деление

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо