Създаване на по-добри уроци по-бързо
карта - умалено изображение на земната повърхност, планина - остри изпъкнали части на земната повърхност, поле - равна обработваема земя, река - постоянно течаща вода в корито, което тя е издълбала, езеро - вдлъбнатина в земната повърхност, запълнена с вода, равнина - по-висока от низината ниска обширна земна форма,

Човекът и обществото 3 клас 1 част

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо