True: 10 - 25 = -15, -12 - 5 = -17, -2 x -7 = 14, 10 / -2 = -5, -21 / -3 = 7, False: -3 + - 7 =10, -3 x 10 = 30, -6 + - 6 = 12, -21 / -3 = -7 , -24 -- 23 = 1 ,

Negative numbers; true or False

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?