Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Йоан Екзарх и Черноризец Храбър са: a) военачалници b) книжовници c) художници 2) Най-високата духовна длъжност в християнската църква в Източна Европа. a) патриарх b) папа c) монах 3) Кога хан Аспарух основал българската държава? a) 718г. b) 681г. c) 811г. 4) Издадените от хан Крум закони довели до: a) надмощие на българите над славяните b) сплотяване между българи и славяни c) разделение сред поданиците на българския хан 5) При кои царе българската култура изживяла Златен век? a) Иван Александър и Калоян b) Симеон и Калоян c) Иван Александър и Симеон 6) През коя година е битката при р.Ахелой? a) 864г. b) 811г. c) 917г. 7) Начело на всяко племе стоял княз a) траки b) българи c) славяни 8) 632г. създал държава наречена "Стара Велика България" a) хан Кубрат b) хан Крум c) хан Тервел 9) Кой хан бил умел дипломат? a) хан Тервел b) хан Аспарух c) хан Крум 10) Името на кой хан се прочуло като спасител на Европа? a) хан Аспарух b) хан Тервел c) хан Кубрат 11) Владетелят издал първите писани закони в България a) хан Тервел b) хан Крум c) хан Аспарух 12) През коя година е била битката при Върбишкия проход? a) 811г. b) 808г. c) 800г. 13) Коя е годината на покръстването на българите? a) 811г. b) 864г. c) 860г. 14) Защо хан Борис приел титлата "княз"? a) защото покръстил българите b) защото били християни c) защото вярвали в един Бог 15) Коя е годината на основаването на самостоятелна Българска църква? a) 864г. b) 870г. c) 860г. 16) През коя година е създадена славянската писменост? a) 855г. b) 850г. c) 854г. 17) Създатели на славянската писменост са: a) Наум и Климент b) Кирил и Методий c) Кирил и Наум

Обобщение-дати и царе

от

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо