desk - desk, chair - chair, book - book, door - door, teacher - teacher,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?