dark, dim, human-made, light, opaque-transparent, reflect, shadow, sun, torch, source of light,

science unit 1 dark and light grade 2

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?