calculator, dictionary, laptop, map, paints, pencil case, rubber, ruler, scissors, trainers,

Go Getter 2. Lesson 1.1. Vocabulary. School items.

Табло

Флаш карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?