1) rén a) 入 b) 人 c) 大 d) 八 2) tóu a) 大 b) 头 c) 人 3) ěr a) 手 b) 目 c) 耳 4) mù a) 目 b) 口 c) 耳 5) kǒu a) 口 b) 目 c) 日 6) shǒu a) 手 b) 足 c) 耳 d) 丁 7) zú a) 走 b) 是 c) 足 8) dà a) 人 b) 大 c) 入 9) duō a) 多 b) 夕 c) 人 d) 大 10) shǎo a) 大 b) 小 c) 少 d) 人 11) xiǎo a) 小 b) 少 c) 多 d) 大

中文第一册第二课读拼音选汉字

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?