Renewable Resources: water, wind, plants, animals, sun, Nonrenewable Resources: sand, minerals, coal, natural gas, petroleum,

The Earth's Resources: Renewable or Non-renewable

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?