Motionless - Moving, Safe - Dangerous, Easy - Difficult , Admit - Deny, Rough - Smooth, Cheap - Expensive , Dirty - Clean, Wide - Narrow,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?