circumference, radius, diameter, chord, sector, center .

Geometry: Identifying Parts of a Circle

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?