Diego Alvarez. - What's your name?, D-I-E-G-O A-L-V-A-R-E-Z - How do you spell that?, 17 North Road, Oxford - Where do you live?, It's diego@xnet.com - What's your email adress?, It's 06657 241682 - What's you phone number?,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?