1) eraser a) b) c) d) 2) Book a) b) c) d) 3) Pencil case a) b) c) d) 4) School bag a) b) c) d) 5) PENCIL a) b) c) d) 6) Ruler a) b) c) d) 7) Glue stick a) b) c) d) 8) Pen a) b) c) d) 9) Sharpener a) b) c) d) 10) colored pencil a) b) c) d)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?