1) The dog is under the cup. a) b) c) d) 2) The rat is on the hat. a) b) c) d) 3) The cat is in the mat. a) b) c) d) 4) The rat is in the hat. a) b) c) d) 5) The rat is by the hat. a) b) c) d) 6) The cat is on the mat. a) b) c) d) 7) The rat is under the hat. a) b) c) d) 8) The dog is in the cup. a) b) c) d) 9) The dog is on the cup. a) b) c) d) 10) The cat is by the mat. a) b) c) d) 11) The dog is by the cup. a) b) c) d) 12) The cat is under the mat. a) b) c) d)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?