1) 1дм= a) 10 см b) 100 см c) 1 км 2) 1 год= a) 40 хв b) 60 хв c) 60 с 3) 1 доба = a) 12 год b) 10 год c) 24 год 4) 1 рік= a) 24 міс. b) 12 міс. c) 5 міс. 5) 5 дм= a) 500 км b) 50 см c) 5 см 6) 1 м= a) 10 см b) 8 дм c) 100 см 7) 2 роки= a) 20 міс. b) 24 міс. c) 12 міс. 8) 3 год 25 хв - 25 хв= a) 25 хв b) 3 год c) 2 год 9) 7 дм 23 см - 23 см= a) 23 см b) 7 м c) 7 дм 10) 10 год+2 год= a) 20 год b) 12 год c) 15 год 11) 2 доби= a) 48 год b) 20 год c) 2 год 12) 75 хв-15 хв= a) 1 год b) 50 хв c) 10 хв 13) 100 років= a) 1 доба b) 1 століття c) 1 рік 14) 8 дм 5 см+1 дм 2 см= a) 9 дм 4 см b) 8 дм 7 дм c) 9 дм 7 см 15) 5 год 26 хв + 3 год 22 хв= a) 8 год 36 хв b) 8 год 48 хв c) 8 год 56 хв 16) 7 р. 6 міс. + 10 р. 3 міс.= a) 17 р. 6 міс. b) 17 р. 10 міс. c) 17 р. 9 міс. 17) 12 м+12 м= a) 20 м b) 23 м c) 24 м 18) 43 дм 7 см+3 дм 2 см= a) 46 дм 5 см b) 44 дм 9 см c) 46 дм 9 см

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?