1) Select the Regular objects a) b) c) d) e) f) 2) Select the Irregular Objects a) b) c) d) e) f)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?