teacher, desk, board, classmates, book, drawing, chair.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?