Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Определи рода на същ. име a) ж.р. b) м.р. c) ср.р. 2) Определи рода на същ. име a) ср.р. b) м.р. c) ж.р. 3) Определи рода на същ. име a) ср.р. b) ж.р. c) м.р. 4) Определи рода на същ. име a) ж.р. b) ср.р c) м.р. 5) Определи рода на същ. име a) ж.р. b) м.р. c) с.р. 6) Определи рода на същ. име a) ср.р. b) м.р. c) ж.р. 7) Определи рода на същ. име a) м.р. b) ж.р. c) ср.р. 8) Определи рода на същ. име a) ж.р. b) м.р. c) ср.р. 9) Определи рода на същ. име a) ср.р. b) м.р. c) ж.р. 10) Определи рода на същ. име a) м.р. b) ж.р. c) с.р.

Род на съществителните имена

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо