Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Определи рода на същ. име a) ж.р. b) м.р. c) ср.р. 2) Определи рода на същ. име a) ср.р. b) м.р. c) ж.р. 3) Определи рода на същ. име a) ср.р. b) ж.р. c) м.р. 4) Определи рода на същ. име a) ж.р. b) ср.р c) м.р. 5) Определи рода на същ. име a) ж.р. b) м.р. c) с.р. 6) Определи рода на същ. име a) ср.р. b) м.р. c) ж.р. 7) Определи рода на същ. име a) м.р. b) ж.р. c) ср.р. 8) Определи рода на същ. име a) ж.р. b) м.р. c) ср.р. 9) Определи рода на същ. име a) ср.р. b) м.р. c) ж.р. 10) Определи рода на същ. име a) м.р. b) ж.р. c) с.р.

Род на съществителните имена

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо