Пасха - Избавление, спасение, декалог - Десетте Божии заповеди, скрижали - каменни плочи с 10-те Божии заповеди, страст (на църковнославянски) - страдание, възкръсвам - оживявам (от мъртъв ставам жив), евангелие - блага вест (благата вест за Спасителя Христос), грях - нарушаване на Божиите заповеди,

5.3 Възкресение Христово - Пасха, 3 клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?