Свети Климент станал пръв ...?... - епископ на българския език., Свети Климент обучавал ученици в ...?... книжовна школа. - Охридската книжовна школа., Празникът на свети Климент Охридски е на ...?... - 25 ноември., Азбуката, която създал свети Климент е наречена ...?... - кирилица., Университетът, който носи името на свети Климент Охридски е ...?... - Софийският университет.,

Тема 6.2 Свети Климент Охридски, 3 клас

Табло

Флаш карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?