Опазване на природата: Изхвърляме боклука разделно за рециклиране., Използваме от природата, колкото ни е необходимо., Изхвърляме отпадъците на разрешените места., Поставяме хранилки за птиците в студените зимни дни., Участваме редовно в кампаниите за почистване на България., Засаждаме дръвчета всяка година., Увреждане на природата: При посещение на пещера, отчупваме скални образувания за спомен., Берем много цветя за букет (включително редки и застрашени)., След разходка изхвърляме отпадъците в храстите., Измиваме колата в горския поток., Издълбаваме името си в кората на дърво за спомен., Запалваме огън в гората, а после тръгваме без да го изгасим.,

Тема 7.3 Милея за природата, 3 клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?