Създаване на по-добри уроци по-бързо
korcso___ázik,   j vagy ly, kulcs___uk, ly vagy j, u___ongó, jj vagy lly ly, veszé___el, ly vagy j, gyű___temény, ly vagy j, homá___os, j vagy ly, öngyú___tó ly vagy j, gömbö___ű j vagy ly, ha___nalodik, ly vagy j, má___as, j vagy ly, gombo___ag, ly vagy j, elsü___ed, jj vagy ly vagy j lly, papagá___ ly vagy j , he___esírás jj j vagy ly lly, Csak a j- s szavakkal írj mondatokat !,  Csak az ly -s szakavval írj mondatokat !, Pörgethetsz mégegyszer !.

Pörgess és írj

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо