Създаване на по-добри уроци по-бързо
Izjavna rečenica: Volim crvenu boju., Imam lijepu bilježnicu., Idem u 2. razred., Upitna rečenica: Voliš li čokoladu?, Imaš li bilježnicu?, Ideš li u drugi razred?, Usklična rečenica: Pazi lopta!, Gle, leti ptica!, Pada snijeg!,

Izjavna, upitna, usklična rečenica, 2.r

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо