Вярно: , , , , , , , Фалшиви: , , , ,

Кои предмети са от народното творчество?

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?