Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Днес ловецът ме спаси, баба също е спасена. Кумчо Вълчо, ти не си хитър, умен като мене. a) "Пепеляшка" b) "Рибарят и златната рибка" c) "Червената шапчица" d) "Баба Яга" 2) Аз край ниското огнище в стара, избеляла риза чистя лещата, ориза. Сръчно мия всяка чашка и се казвам... a) "Спящата красавица" b) "Пепеляшка" c) "Тримата братя и златната ябълка" d) "Пипи дългото чорапче" 3) Тази баба е прочута, тя във много приказки се бута. Ту подпира се с тояга, ту метлата стара яха. Всеки лесно ще я разпознае, тази стара бабичка коя е. a) "Тримата братя и златната ябълка" b) "Червената шапчица" c) "Рибарят и златната рибка" d) "Баба Яга" 4) От една ламя ме пазят трима братя в нощен мрак, само третият юнак мене ме спасява пак. a) "Тримата братя и златната ябълка" b) "Спящата красавица" c) "Пипи дългото чорапче" d) "Червената шапчица" 5) Моят сън предречен продължава сто години. А за всичко е виновно островърхото вретено. a) "Рибарят и златната рибка" b) "Баба Яга" c) "Пепеляшка" d) "Спящата красавица" 6) Аз съм малка и добра, ала срещнах баба зла. Ненаситната старица искаше да е царица, аз слугиня да й бъда, а пък дядото изпъди. a) "Пепеляшка" b) "Рибарят и златната рибка" c) "Пипи дългото чорапче" d) "Червената шапчица" 7) Имам хиляди лунички аз на моето лице, крия своите парички в малко чекмедже. На училище не ходя, зная всичко за света. За едно се само моля, да не мога да раста! a) "Тримата братя и златната ябълка" b) "Пипи дългото чорапче" c) "Спящата красавица" d) "Баба Яга"

Познай коя е приказката

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо