Създаване на по-добри уроци по-бързо
есенен - есенна, стенен - стенна, рожден - рождена, законен - законна, свещен - свещена, виновен - виновна, грижовен - грижовна, военен - военна, конен - конна, особен - особена, съвършен - съвършена, искрен - искрена,

Правопис на прилагателни с -нн-

от

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо