Създаване на по-добри уроци по-бързо
It is half past one., It is six o'clock., It is half past three., It is ten o'clock., It is half past seven., It is eleven o'clock.,

What`s the time? - gr 3

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо