a jar of jam, a bar of chocolate, a bottle of water, a can of soda, a carton of juice, a packet of biscuits, a bowl of soup, a slice of bread, a loaf of bread, a cup of tea,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?