She's reading, I'm writing, We're making a cake, They're sleeping, He's singing, It's eating,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?