Създаване на по-добри уроци по-бързо
Correct: изскочи, научи, надписа, безшумен, разказа, записука, отдели, сготви, отговор, Incorrect: скочи, учи, каза, писа, готви, писука,

Думи с представки

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо