колко - Колко дълго продължава филмът?, коя - Коя е столицата на Япония?, защо - Защо е студено?, дали - Знаеш ли, дали имаме домашно?, как - Как попадна тук?, кога - Кога ще започне ваканцията?, къде - Къде да напишем отговорите?, кой - Кой е научил стихотворението?, ли - Може ли да седна?, нали - Нали си ми приятел?,

Посочи въпросителната дума от Р. Бъчварова 2. клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?