1) Tania ... the shoes. a) likes b) like 2) Oleg ... the jacket. a) like b) likes 3) Nina ... the jeans. a) don't like b) doesn't like 4) Sasha ... the trousers. a) doesn't like b) don't like 5) Mia ... the sweater. a) like b) likes 6) Mike ... the T-shirt. a) doesn't like b) don't like 7) Tom and Bob ... shorts. a) don't like b) doesn't like 8) Naomi, Jessica and Lara ... the skirts. a) don't like b) doesn't like 9) Ben and Lucy ... the caps. a) like b) likes 10) Horax and Zelda ... the socks. a) like b) likes

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?