Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) trumma a) trumma b) citron 2) piano a) sko b) piano 3) rytm-ägg a) rytm-ägg b) korv 4) tamburin a) tamburin b) vante 5) fiol a) nalle b) fiol 6) marackas a) marackas b) klocka 7) mikrofon a) mikrofon b) pippi 8) cabasa a) hamburgare b) cabasa 9) octapad a) octapad b) cykel

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо