1) He, she, it - is. You-? a) Is b) Am c) Are 2) Harry has a party. ____ party are wonderful! a) Her b) His 3) Can I have ____ chocolate, please? a) some b) any

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?