SANTA, PRESENT, TREE, SNOWMAN, DEER, SOCK, SNOW,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?