Създаване на по-добри уроци по-бързо
lost - lose, shot - shoot, sold - sell, cut - cut, bought - buy, left - leave, hurt - hurt, caught - catch, kept - keep, told - tell, made - make, thought - think, put - put,

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо