Създаване на по-добри уроци по-бързо
Wizard of Oz, Dorothy, Scarecrow, Tin Woodman, Coward Lion, Wicked Witch of the West, Glinda, Wicked Witch of the East, Emerald City, Winged Monkeys, Cyclone,

The Wonderful Wizard of Oz

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо