Създаване на по-добри уроци по-бързо
car - driving a, bike - riding a, metro - get in the, train - travel by, bus - use the,

Means of transportation

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо