Създаване на по-добри уроци по-бързо
9 * 2 - 18, 4 * 4 - 16, 3 * 5 - 15, 10 *2 - 20, 5 + 3 - 8, 1 * 10 - 10, 4 + 5 - 9, 4 * 8 - 32, 6 * 5 - 30, 0*7 - 0, 0+7 - 7,

Повежи израз и решење

от

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо