Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) 15 + 3 = a) 18 b) 11 c) 12 d) 1 2) 13 + 6 = a) 10 b) 2 c) 19 d) 5 3) 8 + 11 = a) 1 b) 2 c) 19 d) 11 4) 14 + 5 = a) 19 b) 16 c) 15 d) 2 5) 4 + 16 = a) 5 b) 14 c) 20 d) 20 6) 10 + 10 = a) 20 b) 2 c) 10 d) 9 7) 2 + 15 = a) 16 b) 17 c) 1 d) 11 8) 14 + 2 = a) 1 b) 10 c) 16 d) 16 9) 2 + 12 = a) 14 b) 2 c) 20 d) 5 10) 13 + 7 = a) 20 b) 5 c) 11 d) 16

Сабирање до 20

от

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо