Отишла баба за ____ Тъкмо баба на дряна, и Мецана под дряна. — Бабо-о! Слез да те ____! — Не ме, баба, изядай! Аз съм дърта дъртуша. Ела нощес у ____. Имам внучки хубави. Едната е Мекушка. Другата е Здравушка. Най-малката — ____. Ще избереш от трите, която ти хареса. Отишла си ____. Слязла баба от дряна. Като млада хукнала. Чак в къщи се запряла. Прибрала си внучките. Подлостила ____. Среднощ дошла Мецана. Захлопала ____: — Бабо-о, дай ми ____! — Мекушка ме-еко постлала и сладичко си ____. — Бабо-о, ____ ми Здравушка! — Здравушка ____ подпряла и при Мекушка заспала. — ____, дай ми Разумка! — Разумка умна, разумна. Тя на ум баба научи да си подлости вратата и да не ходи за дренки сама-самичка в ____.

Постави пропуснатите думи - "Баба за дренки"

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?