There are some books., There is an apple in my bag., There are some chairs., There is a door., There is a bookcase., There are some windows., There is a clock., There is a rubber on my desk.,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?