door, wall, window, floor, bookcase, clock, chair, board, cupboard.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?