Създаване на по-добри уроци по-бързо
Točno: 2+2+2=3*2, 6*5=5+5+5+5+5+5, 7+7+7+7+7+7+7=7*7, 3*9=9+9+9, 4*5=5+5+5+5, 15:5=3 15-5-5-5, 12:4=3 12-4-4-4, 21:3=7 21-3-3-3-3-3-3-3, Netočno: 4+4+4+4+4=6*4, 6*2=2+2+2, 8*9=9+9+9+9+9, 7+7+7+7=7*4, 32:8=5 32-8-8-8-8-8, 40:5=9 40-5-5-5-5-5-5-5-5-5, 54:9=8 54-9-9-9-9-9-9-9-9-9, 56:8=8 56-8-8-8-8-8-8-8-8,

Množenje i dijeljenje

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо