1) Identify the flag of Japan a) b) c) d) e) f) 2) Identify the flag of China a) b) c) d) e) f) 3) Identify the flag of Vietnam a) b) c) d) e) f) 4) Identify the flag of Sri Lanka a) b) c) d) e) f) 5) Identify the flag of Indonesia a) b) c) d) e) f) 6) Identify the flag of Malaysia a) b) c) d) e) f) 7) Identify the flag of India a) b) c) d) e) f) 8) Identify the flag of Israel a) b) c) d) e) f) 9) Identify the flag of South Korea a) b) c) d) e) f) 10) Identify the flag of Saudi Arabia a) b) c) d) e) f) 11) Identify the flag of Thailand a) b) c) d) e) f) 12) Identify the flag of Nepal a) b) c) d) e) f)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?