Създаване на по-добри уроци по-бързо
How old are you?, Do you have any pets?, What's your favourite colour?, What's your favourite food?, What's your hobby?, Do you have any brothers or sisters?, What's your name?, What's your favourite season?, What's your favourite game?, What do you do in your free time?, What's your favourite cartoon?, What's your favourite book?, What sports do you like?, What's your favourite season?, What's your favourite thing in the world?, What's your favourite school subject?.

Conversation warm-up EDUKREATYWNE

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо