Създаване на по-добри уроци по-бързо
Correct: he, she, them, they, it, I, him, her, we, me, us, you, Incorrect: the, dog, cat, sock, a, bat, duck, green, corn, car, ship, lick,

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо