Създаване на по-добри уроци по-бързо
desert - a waterless, empty area, oasis - a spot in a desert, where water is found, flood - a large amounts of water covering an area, pond - small lake, ocean - it is full of salty water, canyon - a large gap in the deep, polar ice cap - ice covering of the polar area, global warming - temperature rises everywhere, logging - cutting down trees, ecosystem - the plants and animals in an area,

Planet Earth Quiz

от

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо